Menu

Green Code

Green Code staat voor een innovatief en duurzaam bouwconcept, dat rechtstreeks is bedoeld voor architecten en projectontwikkelaars. Bovendien is de Green Code ook een licentiesysteem voor fabrikanten van prefab betonelementen, dat wordt gekenmerkt door het continu vastleggen van kwaliteitsnormen, ontwikkelingsprestaties op het hoogste niveau en een jarenlange ervaring.

De Green Code is het enige licentiesysteem in de "grijze markt", en biedt zo toekomstgerichte producenten van prefab betonproducten een duidelijk unique selling point. Naast de thermisch geoptimaliseerde gevelvormgeving is een groot deel van de bouwtechnologie bij Green Code-projecten rechtstreeks in de prefab betonelementen geïntegreerd. Dit verhoogt de prefabricagegraad, standaardiseert de kwaliteit, maakt duurzame gebouwen mogelijk en zorgt ervoor dat het volledige bouwproces sneller verloopt en berekenbaar wordt.

www.green-code.com